BitLab hosting
Početna stranica >

Na današnji dan

Danas je 21.04.2021. (111. dan u godini). Do kraja godine ima još 254 dana.

Na današnji dan 21.04. dosili su se sledeći događaji:

  • 1903. godine - Umro je srpski vojvoda Peko Pavlović, jedan od prvih oficira crnogorskog kneza Danila Petrovića. U ustanku u Hercegovini 1875.godine predvodio je 1000 dobrovoljaca iz Crne Gore i organizovao ustaničku vojsku, svrstavši 11.000 Hercegovaca u 12 bataljona. Evropska štampa, koja je opširno pisala o ustanku, posebno je isticala vojvodino vrsno komandovanje, koje je Turcima nanelo velike gubitke. Zbog sukoba s knezom Nikolom Petrovićem, koji mu je oduzeo komandu nad ustanicima, vojvoda Peko Pavvović je neko vreme bio u emigraciji u Bugarskoj i Srbiji.
  • 1882. godine - U Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je prva srpska opereta - "Vračara" Davorina Jenka, autora srpske himne "Bože pravde".