Python
Početna stranica > Novosti

Obrazovanj?

Zašto je Python dobar programski jezik?
2018-07-12 11:21:48

Pajton (Python) je jezik viskog nivoa u kojem je čitanje i pisanje veoma lako.